هشتاد و چهارم

درخواست حذف این مطلب

اولین چهارشنبه ی سال 2019 و زمان شروع تخفیف های سراسری. تخفیف ها از پنجاه درصد شروع می شود و تا 90 درصد هم می رسد. چقدر هیجان انگیز! همان لباس هایی که مردم برای عید! یده اند حالا می شود به نصف قیمت یا حتا کم تر یدشان. خب توی عید دیدنی پوشیده اند و لابد این طور توجیه می شود که قیمت آن لباس مهم نیست و مهم این است که در موقعیتی که می خواستند آن را پوشیده اند و شده اند و این 50 درصد و هفتاد درصد ارزان شدن در عرض یکی دو هفته ان قدر ها هم مهم نیست. واقعیتش این است که خود من هم اگر چیزی را لازم داشته باشم یا بخواهم واقعا اهمیتی ندارد که چقدر قیمت داشته باشد و دو هفته بعد قیمتش چقدر می شود. یکی می گفت این قدر هم جذاب نیستند این تخفیف ها! فکر کن! هرچیزی که خوب بوده تمام شده و آن هایی که مانده یعنی آن قدر ها به درد بخور نبوده که حتا توی تب و تاب ب ب ِ عید ی آن هارا ب د. تازه باید خیلی شانس داشته باشی که چیزی که می پسندی مناسب قد و قواره ات باشد. یا باید زیادی چاق باشی یا زیادی لاغر تا خی راحت باشد که دستت باز تر است .برای من که در این ولایت هنوز برای خودم کاری دست و پا نکرده ام ،فرصت خوبی است که ید کنم و به جای نگران تفاوت در آمد نداشته ام و مخارجم باشم از این خوشحال باشم که چقدر از سیستم کاپیتالیستی کنده ام و به جای دو تا مو از س چنگ انداخته ام و پنج شش تایی بیشتر مو توی دستم آمده است. حالا این مو از کجاهای آقای س بزرگ باشد نباید برایم فرقی کند. غنیمت است.

ادامه دارد.